How To Make WiFi Scanner with ESP8266

در این آموزش قصد داریم به کمک ماژول ESP8266 شبکه های وای‌فای موجود را اسکن و نمایش دهیم، اگر این پروژه را اجرا کرده باشید اطلاع دارید که مقادیر SSID…

Read More