Control 3D Model With MPU6050

تا به امروز آموزش های متفاوتی با استفاده ماژول ژایرو MPU6050 منتشر شده، در این آموزش قصد داریم با استفاده از ماژول پرکاربرد MPU6050  و همچنین نمایشگر Oled، یک مدل…

Read More